Pijnbestrijding bij chronische pijn klachten

Chronische pijn is een van de meest vervelende aandoeningen waar je aan kunt leiden. Het is pijn waarvan je meerdere maanden last hebt. Die voortdurende pijnervaring zal een grote invloed op je dagelijks leven hebben.

Je kunt hierdoor bepaalde activiteiten niet meer doen die je voorheen altijd deed. Daarnaast zal het ongemak dat je ervaart gedurende de dag ook je humeur beïnvloeden. Dat heeft dan weer invloed op je sociale contacten met familie en vrienden.

Geen wonder dat mensen die aan chronische pijn klachten leiden vooral geïnteresseerd zijn in hoe deze pijn bestreden kan worden. Uiteraard is de pijnbestrijding voornamelijk afhankelijk van de lichamelijke aandoening die de pijn veroorzaakt. Er zijn echter enkele eigenschappen die de bestrijdingsmethodes overeen hebben. Meer over chronische pijn en de bestrijding hiervan, kun je bekijken op: http://www.vrijvanpijn.nl/pijnbestrijding-behandeling/

Medicatie voor bestrijding van pijn

Mensen die chronische pijn ervaren zullen ongetwijfeld van hun behandelende arts medicijnen voorgeschreven krijgen. De medicatie voor bestrijding van pijn is vooral bedoeld om de pijn te verzachten. Zelfs na het innemen van de medicatie kunnen mensen nog ervaringen van pijn hebben. Wat precies de medicijnen zijn die je voorgeschreven worden is afhankelijk van de aandoening waar je aan leidt. Heb je bijvoorbeeld last van pijnlijke spieren dan zal je naast de standaard pijnstillers ook onstekingsremmers moeten nemen. Je dokter kan het beste beoordelen met welke medicijnen je het meeste gebaat bent.

Met chronische pijn leren omgaan

pijn accepterenWanneer je na het innemen van medicijnen nog altijd pijn ervaart dan zal ook e23en onderdeel van de pijnbestrijding zijn om jezelf aan te leren met chronische pijn om te gaan. Mensen moeten onder andere leren om de pijn te accepteren en wat dit voor invloed heeft op hun dagelijkse leven. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat je minder stress ervaart als gevolg van de pijn klachten. Een voorbeeld van deze vorm van pijnbestrijding is het aanleren van meditatie. Hiermee kan je ervoor zorgen dat je ondanks de ervaring van pijn toch nog ontspannen kunt blijven. Een ontspannen lichaam en spieren zorgen ervoor dat je de pijnklachten minder intens zult ervaren. Wanneer je namelijk verstijfd op het moment dat pijn klachten zich voordoen dan wordt het probleem alleen maar erger.